صفحه اصلی خبر خبر شماره :69376
تحریم رژیم صهیونیستی از سوی منطقه والنسیا در اسپانیا 10:26 | 19\10\1395

شورای استانی والنسیا با بیش از 250 شهرداری و 2.5 میلیون نفر ساکن در آخرین جلسه مجمع عمومی سیاست تحریم رژیم صهیونیستی را تصویب کرد.به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، وبگاه صهیونیستی روزنامه «تایمز اسرائیل» در خبری نوشته است منطقه والنسیا در اسپانیا به اعلام کرده است که به عنوان سیاست رسمی خود تحریم ضد رژیم صهیونیستی را اتخاذ کرده است.
 
در همین راستا طی یک رای گیری، شورای استانی والنسیا با بیش از 250 شهرداری و 2.5 میلیون نفر ساکن در آخرین جلسه مجمع عمومی سیاست تحریم رژیم صهیونیستی را تصویب کرد. این طرح از سوی حزب چپگرای « València en Comú» پیشنهاد شده بود.
 
در بیانیه منتشر شده ای این حزب در صفحه فیسبوک خود نوشته شده است: امروز شورای استانی والنسیا خود را منطقه عاری از آپارتاید اسرائیلی اعلام می کند. این یک موفقیت بزرگ برای آرمان فلسطینیان است.
 
همچنین حزب اسپانیایی در این بیانیه وعده داده است «تا پایان آزادی فلسطین، به مبارزه ادامه می دهد.»
 
جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی نیز در این موضوع کمک و متن این طرح تصویب شده با همکاری آنها نوشته شده است. اعضای این جنبش ضد اسرائیلی با پیروزی این اتفاق آن را یک پیروزی بزرگ علیه رژیم صهیونیستی توصیف کرده اند.
 
در این بین، «ACOM» یکی از لابی های رژیم صهیونیستی در اسپانیا که در گذشته علیه شهرداری ها و دیگر نهاد های اسپانیایی حامی جنبش جهانی تحریم اسرائیل در دادگاه شکایت تنظیم کردئه بود به دنبال در اختیار گرفتن متن کامل این قطعنامه ضد اسرائیلی است.
 
پیش از والنسیا نیز یش از 50 شورای شهری اسپانیا، شهرهای خود را "منطقه آزاد از آپارتاید اسرائیل" نامیدند و به جنبش جهانی تحریم اسرائیل پیوستند. شهرهای مادرید، اشبیلیه، قرطبه و کادیس از جمله مهمترین شهرهای اسپانیایی پیوسته به این کمپین هستند.
 
تمام/ا.ت/