صفحه اصلی خبر خبر شماره :69343
استراتژیست های صهیونیست: جایگاه جهانی اسرائیل رو به افول است/ اسرائیل در سال 2015 به تروریست های جبهه النصره کمک کرده است 13:05 | 16\10\1395

با توجه به تداوم تضعیف موضع آمریکا در خاورمیانه برای حفظ سلطه بر این منطقه و وابستگی اسرائیل به آمریکا برای تضمین «قدرت و بازدارندگی»، مسئله ای نگران کننده برای مقامات اسرائیلی بوجود آمده است.به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، گزارش گردآوری شده از سوی ارشدترین استراتژیست های رژیم صهیونیستی نتیجه گیری کرده است که وخامت جایگاه جهانی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. طبق این تحقیق که «تحقیق استراتژیک برای اسرائیل در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷» عنوان دارد و توسط موسسه مطالعات امنیتی دانشگاه تل آویو انجام شده است‌ «تصویر اسرائیل در کشورهای غربی رو به افول است، روندی که توانایی گروه های مخالف اسرائیل برای درگیر شدن در اقداماتی با هدف پایان دادن به مشروعیت اسرائیل و ایجاد تحریم علیه اسرائیل را افزایش می دهد.»
 
این تحقیق ۲۷۵ صفحه ایی که بسیاری از مقامات سیاسی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در گردآوری آن سهیم بودند، به طور ویژه ای بیان می کند «کمپین بین المللی برای مشروعیت زدایی از اسرائیل ادامه دارد و یک مثال بارز برای آن جنبش جهانی تحریم اسرائیل است. رژیم صهیونیستی معمولا حمایت از حقوق فلسطینیان و یا انتقادات از جنایات و نقض حقوق بشر را «مشروعیت زدایی» می نامد.
 
در بخش دیگر این گزارش گفته شده است تلاش اسرائیل برای جبران این شرایط باعث شده تا صهیونیست ها به تحکیم روابط با کشورهایی همچون روسیه و چین روی بیاورند. «با این حال هیچ نشانه ای از تمایل این کشورها برای دادن حمایت های سیاسی، علمی، فناوری و نظامی به اسرائیل وجود ندارد، حمایت هایی که اسرائیل از کشورهای دیگر و به ویژه آمریکا و کشورهای اروپایی دریافت می کرد.»
 
با توجه به تداوم تضعیف موضع آمریکا در خاورمیانه برای حفظ سلطه بر این منطقه و وابستگی اسرائیل به آمریکا برای تضمین «قدرت و بازدارندگی»، مسئله ای نگران کننده برای مقامات اسرائیلی بوجود آمده است. این گزارش نتیجه گیری کرده است «با وجود روابط خوب مسکو- تل آویو، روسیه جایگزین آمریکا و غرب در زمینه حمایت امنیتی، سیاسی و اقتصادی نیست.»
 
همچنین در بخش دیگر این گزارش، «موشه یعلون» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و یکی از نویسندگان این گزارش به طور آشکار اذعان کرده است که اسرائیل در سال ۲۰۱۵ و در زمان حضور وی به عنوان وزیر جنگ، به تروریست های جبهه النصره کمک کرده است. 
 
موسسه امنیتی صهیونیستی اذعان کرده است جبهه النصره از طریق عربستان سازمان دهی و تامین مالی می شود و بسیار بیش از سطح هر گروه تروریستی دیگری تامین تجهیزاتی می شود. این موضوع تاکیدی بر مصاحبه گذشته «افرایم هالوی» رئیس سابق سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) است که گفته بود اسرائیل برای تروریست های جبهه النصره کمک های پزشکی مهیا می کند.
 
تمام/ا.ت/