صفحه اصلی خبر خبر شماره :69236
رای ممتنع آمریکا بیشتر یک تبلیغ سیاسی و نه یک موضع ضد اسرائیلی است 12:22 | 09\10\1395

پژوهشگر حوزه صهیونیسم: کارکرد تصویب قطعنامه اخیر سازمان ملل بیشتر برای افکار عمومی است که می خواهند وانمود کنند ما در مقابل اسرائیل موضع مستقلی داریم، درحالیکه این یک حرکت مقطعی است."محمد تقی تقی پور" دبیرکل جمعیت حامیان آزادی قدس شریف و پژوهشگر حوزه فلسطین و صهیونیسم در گفتگو با خبرگزاری قدس (قدسنا) در خصوص قطعنانه 2334 شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر ممنوعیت شهرک سازی رژیم صهیونیستی بیان کرد: تصویب این قطعنامه آن هم با رای اکثریت اعضاء و با حمایت اروپایی ها و به خصوص آمریکا که رای ممتنع داد حرکتی کم سابقه در چند دهه اخیر است.
 
دبیرکل جمعیت حامیان آزادی قدس شریف در ادامه افزود: همانند ادوار گذشته و بطور معمول، آمریکایی ها پیش نویس های ضد اسرائلی را در شورای امنیت سازمان ملل وتو می کردند. این حرکت به خوبی نشان می دهد که این دیدگاه ها، مواضع و ماهیت آمریکا نیست که تغییر کرده است بلکه اتفاقاتی است که در چند سال اخیر به وقوع پیوسته است که ما باید از این منظر رویدادها و تحولات را بررسی کنیم.
 
پژوهشگر حوزه صهیونیسم گفت: به نظر می رسد رژیم صهیونیستی و دولت بنیامین نتانیاهو طی سال های اخیر آمریکا را تحقیر کرده و از رئیس جمهور تا وزیر امورخارجه، کنگره و کاخ سفید را به بازی گرفته و مورد تمسخر قرار داده است. وی حتی اروپایی ها را به شکل های مختلف بازی داده است.
 
وی ادامه داد: به خصوص در رابطه با بحث شهرک سازی، صهیونیست ها به میزانی غرب را تحقیر کرده اند که در واقع می توانیم بگوییم این حرکت غربی ها (تصویب قطعنامه اخیر ضد صهیونیستی شورای امنیت) به معنی تغییر مواضع غرب در برابر اشغالگری و یا توسعه طلبی اسرائیل نیست بلکه پاسخی است به آن تحقیرهایی که شکل گرفته بود.
 
تقی پور در ادامه بیان داشت: کارکرد تصویب این قطعنامه بیشتر برای افکار عمومی و برای کشورهایی (غرب) است که می خواهند وانمود کنند که ما هم در مقابل اسرائیل یک موضع مستقلی داریم این در حالی است که به نظر می رسد که این یک حرکت مقطعی بوده و بیشتر برای دفاع از حیثیت و عزت نداشته خودشان است که این قطعنامه را وتو نکردند.
 
وی در ادامه با اشاره به احضار سفیر آمریکا به وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد: به نظر می رسد با توجه به حضور و نفوذی که یهودی ها در عرصه های جهانی و در غرب و سازمان های بین المللی جهانی دارند به نوعی خودشان را از سایرین برتر می دانند.  متاسفانه آنها صرف نظر از آن نگاه برتری طلبانه ای که به آن معتقدند از جایگاه اقتصادی ویژه ای برخوردارند. 
 
دبیرکل جمعیت حامیان آزادی قدس شریف در ادامه افزود: به همین دلیل نتانیاهو خودش را در درجه ای می داند که در مقابل آن تحقیری که شده است به راحتی می تواند سفیر آمریکا را تهدید کند. نتانیاهو می خواهد بگوید دست برتر را من دارم. 
 
پژوهشگر حوزه صهیونیسم ادامه داد: نفوذ و قدرت لابی صهیونیستی در آمریکا به گونه ای است که آنها می توانند مواضعی بر خلاف منافع آمریکایی ها بگیرند. لذا به نظر می رسد تصویب این قطعنامه به نوعی یک حرکت مقطعی بوده و از پس غرب می خواهد به به افکار عمومی بفهماند که ما با شهرک سازی مخالفیم.
 
وی در پایان به قدسنا گفت: آمریکایی ها می خواستند در مقابل مواضع پرخاشگرانه و سیاست های توسعه طلبانه اسرائیل به شکلی به ظاهر مستقل حرکت کرده و عکس العمل نشان دهند، اما به نظر می رسد این موضوع بیشتر یک تبلیغ سیاسی و نه یک موضع ضد اسرائیلی است.
 
تمام/م.ش