صفحه اصلی خبر خبر شماره :69219
آینده اقتصادی رژیم صهیونیستی: رکود و فقر شدید 10:31 | 08\10\1395

با وجود فقر شدید و نرخ نابرابری بسیار بالا در جامعه صهیونیستی، در طول دو سال گذشته مسائلی مانند رفاه و امنیت اجتماعی اولویت های اصلی مقامات اسرائیلی نبوده است.به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، وبگاه روزنامه صهیونیستی جرزالیم پست در خبری نوشته است بر اساس براورد های موسسه صهیونیستی "تائوب" که امروز منتشر شده است، رژیم صهیونیستی باید در سال های آینده باید منتظر ضرر های اقتصادی باشد.
 
این تحقیق به طور مستقیم از سوی رئیس اجرایی مرکز تائب و یک استاد اقتصاد از دانشگاه اسرائیلی "بار ایان" نوشته شده و جزئیاتی از شرایط اقتصادی – اجتماعی در سال 2016 را به تصویر کشیده است.
 
موسسه تائوب بیان کرده است تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در سال 2016 نسبت به متوسط بازه 2012 تا 2016 بسیار کم تر بوده و البته نسبت به متوسط تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته جهان نیز بسیار پایین تر است. «گیلعاد براند» محقق موسسه تائوب در اینباره گفته است از سال 2012 روند تولید کاهش و تا به کنون نیز ادامه داشته است.
 
طبق این تحقیق انتظار می رود بازار کار رژیم صهیونیستی از نیروی کاری پر شود که به هیچ وجه تناسب با حرفه و مهارت های آن نداشته باشد و در نتیجه کیفیت محل های کار کاهش و در بلند مدت رشد بهبود کیفیت کار کم خواهد شد.
 
همچنین در بخش  فقر و نابرابری در جامعه صهیونیستی، «جان گال» محقق این موسسه بیان کرده است با وجود فقر شدید و نرخ نابرابری بسیار بالا در جامعه صهیونیستی، در طول دو سال گذشته مسائلی مانند رفاه و امنیت اجتماعی اولویت های اصلی مقامات اسرائیلی نبوده است به طوریکه بودجه اختصاص یافته به بخش رفاه اجتماعی صهیونیست ها حتی به یک پنجم مخارج رژیم صهیونیستی نیز نمی رسد.
 
ضمن موارد بالا، درحالیکه دو سال از انتشار پیشنهادات کمیته مبارزه با فقر در پارلمان رژیم صهیونیستی می گذرد، تنها نیمی از این پیشنهادات به طور کامل و یا جزئی عملی شده است. این کمیته که پیشنهاد کرده بود مبلغی در حدود 2 میلیارد دلار سالانه برای مبارزه با فقر شدید لازم است، اعلام کرده تا کنون تنها 490 میلیون دلار بودجه دریافت کرده است.
 
با توجه به این موضوعات تائوب نتیجه گیری کرده است: به نظر می رسد هدف اصلی از بیان این پیشنهادات که به نصف رساندن نرخ فقر در طول بازه 10 ساله است، ظرفیت محقق شدن ندارد.
 
در بخش دیگر این تحقیق مشخص شده است جمعیت فقیر جامعه صهیونیسیتی از 2002 تا 2014 بسیار بیشتر شده است به طوریکه میزان خانوارهای فقیر در سال 2002، 44 درصد و در سال 2014، 54 درصد گزارش شده است.
 
تمام/ا.ت/