صفحه اصلی خبر خبر شماره :69184
قطعنامه ضد اسرائیلی، نمایشی واهی برای اعتبار بخشی به شهرک های صهیونیستی 14:32 | 04\10\1395

پس از تصویب قطعنامه روز گذشته، مقامات رژیم صهیونیستی به ظاهر برای فریب کاری اقدام به اعتراض و انتقاد کردند، این قطعنامه در ظاهر به نام ضد شهرک های صهیونیستی ولی در باطن حامی شهرک های صهیونیستی است.به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) - در پی به تصویب رسیدن قطعنامه ضد شهرک های اسرائیلی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، مقامات رژیم صهیونیستی به شدت از این موضوع ابراز ناراحتی و نارضایتی کرده و دولت باراک اوباما را مسئول تصویب چنین قطعنامه ای می دانند. قطعنامه ای که پس از 36 سال دفاع آمریکا از رژیم صهیونیستی در سازمان ملل و استفاده از حق وتوی خود علیه قطعنامه های ضد اسرائیلی بسیاری را به این فکر فرو برد که آیا اوباما به دلیل اختلافات پیشین با سیاست های نتانیاهو به تصویب این قطعنامه کمک کرد یا مسئله دیگری در پشت پرده وجود دارد.
 
درست است که اسم این قطعنامه، یک قطعنامه "ضد اسرائیلی" است و طبیعتا انتظار می رفت تا مقامات صهیونیستی علیه آن جبهه بگیرند ولی با نگاهی از ابعاد دیگر می توان دریافت که این قطعنامه در حقیقت به رژیم صهیونیستی اعتبار بیشتر و ثبات بیشتر می بخشد.
 
قطعنامه ای با ظاهر ضد اسرائیلی
اگر به متن اصلی این قطعنامه نگاهی بیاندازیم می توان فهمید که مفاد این قطعنامه علیه شهرک های صهیونیستی بوده و خواهان متوقف شدن ساخت و ساز شهرک ها است.
 
از قسمت های به ظاهر ضد اسرائیلی این قطعنامه می توان به تاکید دوباره به قطعنامه 465 سازمان ملل در بی اساس نامیدن ادعای اسرائیل در مورد الحاق قدس به اراضی اشغالی و درخواست دوباره از اسرائیل در مورد رعایت کنوانسیون چهارم ژنو اشاره کرد.
 
همچنین در این قطعنامه درخواست شده است تا "ساخت وتوسعه شهرک ها، انتقال شهرک نشینان، تصرف اراضی، تخریب خانه ها و آواره ساختن فلسطینیان" متوقف شود.
 
این موارد مثبت هستند ولی باید توجه کرد که مسائل جدیدی نیستند و درگذشته بارها در قطعنامه های متفاوت ذکر شده اند. موضوع این است که این نکات از قطعنامه روز گذشته نیز مانند قطعنامه های ضد اسرائیلی پیشین، عملی نمی شود و تنها به صورت تلویحی است و شاید نهایتا شورای امنیت تیم تحقیقاتی برای بررسی مفاد این قطعنامه ایجاد کند.
 
قطعنامه ای برای تضعیف حقوق فلسطینیان
اما موضوعی که باید باعث نگرانی فلسطینیان و حامیان آن شود، بخش های دیگری از این قطعنامه است که همانطور که ذکر شد ظاهر ضد اسرائیلی دارد ولی در واقع معنایی ضد حقوق فلسطینیان در پشت آن نهفته است. این قطعنامه به طور مکرر ذکر کرده است که ساخت و ساز شهرک های صهیونیستی باید متوقف شود تا دستیابی به "راه حل دوکشوری" محقق شود.
 
با نگاهی به مفاد این طرح دو کشوری، می توان دریافت که "حق بازگشت آوارگان فلسطینی" به فلسطین اشغالی در راه حل دوکشور گنجانده نشده است. پس تصویب این قطعنامه کمکی به اعتبار بخشی به راه حل دو کشور و در نهایت محروم کردن آوارگان فلسطینی از بازگشت به سرزمین مادری خود است. این قطعنانه نه تنها حمایتی برای فلسطینیان ایجاد نمی کند بلکه حقوق اساسی آنها را تضعیع می کند. مقامات صهیونیستی که به شدت برای جلوگیری بازگشت آوارگان فلسطینی هستند می توانند این قطعنامه را به عنوان کادویی از سوی سازمان ملل در زمینه قبول کنند.
 
همچنین در این قطعنامه هیچ صحبتی از نوار غزه و محاصره ویران گر نزدیک به یک دهه رژیم صهیونیستی بر این منطقه به میان نیامده است.
 
در طرف دیگر، این قطعنامه در مورد تداوم ساخت وساز شهرک های اسرائیلی و به خطر افتادن "راه حل دو کشوری بر اساس مرزهای 1967" ابراز نگرانی کرده است. در این قسمت معنای پشت پرده راه حل دو کشوری گفته شد ولی معنای نهان در مورد توقف شهرک ها بر اساس مرزهای 1967 چه معنایی می دهد؟ در اینجا باید گفت که عبارت فریب کارانه "بر اساس مرزهای 1967" طراحی شده است تا اسرائیل اجازه الحاق بزرگترین شهرک های صهیونیست نشین که پیش از آن ساخته را دریافت کند.
 
در بخشی از متن این قطعنامه ذکر شده است "تمامی شهرک های ساخته شده از مارس 2001 باید منحل شود"، در واقع اجرای این بند از قطعنامه به معنی بقای ابدی اکثر شهرک های صهیونیستی به ویژه بزرگترین شهرک های صهیونیستی ساخته شده، می باشد.
 
بنابراین درحالی که این قطعنامه به عنوان یک اقدام ضد اسرائیلی و ضد شهرک های صهیونیستی بیان می شود، این قطعنامه زمینه را برای مشروعیت بخشی به آنها فراهم می کند.
 
در پایان می توان به صحبت سفیر فرانسه در فلسطین اشغالی اشاره کرد که تضمین کرده است نگرانی های اسرائیل در این زمینه بی مورد می باشد. وی اظهار کرده بود "در اسرائیل همه می گویند که دنیا علیه ما است، ما تمامی این موارد را علیه شهرک ها برقرار کردیم چراکه ما با اسرائیل هستیم و نه علیه آنها."
 
امید تمرآبادی
 
تمام/