صفحه اصلی خبر خبر شماره :69063
نماینده سازمان ملل: شهرک سازی اسرائیل با تصویب قانون در کنست قانونی نمی شود 14:26 | 20\09\1395

نماینده سازمان ملل در امور حقوق‌‌ بشر از تصویب قانون جدید در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) برای مشروعیت بخشی به شهرک سازی‌ در کرانه باختری به شدت ابراز نگرانی کرد.به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خبرگزاری معا، «زید بن رعد» تصویب هر گونه قانونی برای مشروعیت بخشیدن به شهرک سازی در اراضی متعلق به فلسطینی‌ها در کرانه باختری را داری پیامدهای منفی دانست.

وی تاکید کرد: شهرک سازی در اراضی متعلق به فلسطینی‌ها در کرانه باختری هیچ توجیهی ندارد و با موازین بین المللی در این زمینه نیز در تناقض است.

این در حالی است که پارلمان رژیم صهیونیستی در نشست چهارشنبه گذشته خود، پیش نویس نخست قانون مشروعیت بخشی به  شهرک سازی در کرانه باختری را تصویب کرد.

به گزارش قدسنا ، در شرایط کنونی ۵۷۰ هزار شهرک نشین صهیونیست در ۱۳۰ شهرک و ۱۰۰ مجتمع شهری در کرانه باختری زندگی می کنند.

تمام/م.ت/28