صفحه اصلی خبر خبر شماره :69042
تصویب یک قطعنامه حمایتی دیگر از ملت فلسطین در سازمان ملل 23:06 | 19\09\1395

مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا یک قطعنامه جدید با عنوان کمک به ملت فلسطین به تصویب رساند.به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) به نقل از خبرگزاری معا، در قطعنامه جدید مجمع عمومی سازمان ملل بر لزوم افزایش کمک های اقتصادی و اجتماعی  کشورها و موسسات بین المللی به ملت فلسطین تاکید شده است.

این قطعنامه با اکثریت آرای اعضای مجمع عمومی سازمان ملل روبرو شد و بیش از ۱۶۰ عضو  به آن رای مثبت دادند.

«ریاض منصور» نماینده فلسطین در سازمان ملل ضمن قدردانی از اعضای این نهاد بین المللی به علت تصویب قطعنامه مذکور، تاکید کرد: کمک های کشورهای جهان، سازمان ملل و دیگر موسسات بین المللی از ملت فلسطین برای خارج شدن آنها از وضعیت خطرناک کنونی که در اثر چندین دهه اشغالگری اسرائیل ایجاد شده باید افزایش یابد.

تمام/م.ت/28