صفحه اصلی خبر خبر شماره :68946
اسرائیل موضوع ورود کارگران از نوار غزه را بررسی می کند 13:34 | 15\09\1395

رسانه های صهیونیستی مدعی شدند که اسرائیل برای اولین بار از زمان تسلط حماس بر نوار غزه، موضوع ورود کارگران از نوار غزه به اراضی اشغالی را بررسی قرار می دهد.به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، شبکه 10 تلویزیون رژیم اشغالگر قدس گزارش داد که برای اولین بار از زمان تسلط جنبش حماس بر نوار غزه و به دلیل آرامش نسبی جبهه غز پس از پایان جنگ اخیر علیه این منطقه؛ وزارت جنگ اسرائیل موضوع ورود صدها کارگر فلسطینی از نوار غزه به اراضی اشغالی را مورد بررسی قرار می دهد.

شبکه 10 تاویزیون اسرائیل افزود که روسای تجمع شهرک های صهیونیستی و مقامات محلی این اسرائیلی موضوع جذب کارگران فلسطینی از نوار غزه برای فعالیت در مناطق مجاور این منطقه را تایید می کنند تا از این طریق میزان فشارهای وراد شده به کشاورزان اسرائیل را کاهش دهند.

این رسانه صهیونیستی در ادامه افزود که موضوع بررسی احتمال بازگشت کارگران غزه به اسرائیل، به دنبال درخواست های ارائه شده از سوی مقامات محلی این رژیم مطرح شده است.

این شبکه صهیونیستی با بیان اینکه وزارت جنگ اسرائیل در هفته گذشته روسا و مقامات محلی شهرک های مجاور غزه را برای بررسی این موضوع فراخوانده، تاکید کرد که قرار است نشست ها برای تصمیم گیری نهایی درباره این موضوع در هفته های آتی نیز برگزار شود.

تمام/م.ر/28