صفحه اصلی خبر خبر شماره :68486
آینده سرزمین فلسطین را باید خود ملت فلسطین تعیین کنند 13:11 | 25\08\1395

سید هادی خامنه ای در گفتگو با قدسنا: تنها مردم فلسطین هستند که حق دارند برای آینده سرزمین شان تصمیم گیری کنند نه آنهایی که از اروپا و سایر نقاط به سرزمین فلسطین آمده اند و آن را غصب کرده اند.حجت الاسلام و المسلیمن "سید هادی خامنه ‌ای" دبیرکل مجمع نیروهای خط امام (ره) و رئیس پژوهشکده جهان اسلام در گفتگو با خبرگزاری قدس (قدسنا) در خصوص اهمیت برگزاری رفراندوم در فلسطین و سرزمین های اشغالی گفت: به نظر می رسد اکثریت مردم فلسطین چه آنها که در سرزمین فلسطین ساکن هستند و چه آنهایی که به زور کوچانده شده و از سرزمین خودشان بیرون رانده شده اند، تنها آنها هستند که حق دارند برای آینده این سرزمین تصمیم گیری کنند نه کسانی (صهیونیستهایی) که از اروپا و سایر نقاط به سرزمین فلسطین آمده اند و این سرزمین را غصب کرده اند.

رئیس پژوهشکده جهان اسلام در ادامه افزود: باید سازمان ملل با حضور ناظران بی طرف و ناظران ملل متحد دخالت کنند تا قدرت های بزرگ و صهیونیست ها این انتخابات را به نفع خودشان تمام نکنند.

تمام/ م ش/ 24