شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ 
qodsna.ir qodsna.ir

سرویس های اطلاعاتی غرب
پشت پرده اغتشاشات ایران

«دکتر شهریار زرشناس»

 

«دکتر شهریار زرشناس» پژوهشگر برجسته حوزه علوم انسانی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرگزاری قدس (قدسنا) در خصوص شعارهایی همچون نه غزه، نه لبنان ... که در سال 88 و در روزهای اخیر برخی از فریب خوردگان و عوامل دشمن آن را بازگو می کردند گفت: یکی از نقاط محوری اقتداری که انقلاب اسلامی ایران ایجاد کرده، پیروزی های چشمگیر و جاذبه ایدئولوژیک انقلاب اسلامی برای ملت های محروم است. نسخه انقلابی ایران نتایجی به بار آورد که این نتایج به جهت حرکت های انقلابی در منطقه بسیار شگفت انگیز بوده است. یکی از مصادیقی که نسخه انقلابی نتایج مثبتی به بار آورده در حوزه سیاست خارجی است. همچنین آرمان گرایی انقلابی، جاذبه فراوانی برای ملت های منطقه داشته است.

 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه افزود: طبیعی است که نظام جهانی سلطه، انقلاب مردم ایران را مورد هدف قرار دهد. کانون های تبلیغاتی دشمن در پی آن است که در هر فتنه و حرکت ضدانقلابی، نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران را بخواهد نقطه ضعف نزد افکار عمومی جلوه دهد و به آن حمله کند.

 

پژوهشگر برجسته حوزه علوم انسانی ادامه داد: از زمانی که جمهوری اسلامی ایران کمک مستشاری به سوریه را کلید زد و از زمانی که برگ حرکت های منطقه ای به نفع محور مقاومت تغییر کرد، محور مقاومت در موضع قدرت قرار گرفت. بنابراین رویکرد تبلیغاتی نظام جهانی سلطه و تمام محافل وابسته به آن بر روی اقتدار و عمق استراتژیک و جاذبه ایدئولوژیک انقلاب اسلامی ایران را مورد حمله قرار دادند.

 

وی در ادامه تاکید کرد: دشمنان به افکار عمومی این گونه القا می کردند که مسائل لبنان، سوریه و یا یمن به ما چه ربطی دارد. همچنین سعی کردند پیروزی های بزرگ نسخه انقلابی مردم ایران و محور مقاومت را نقطه ضعف نمایش دهند و حقایق را بوسیله تبلیغات وارونه جلوه دهند.

 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه بیان داشت: در سال 88 جریانی به نام فتنه بود و این جریان به دنبال استحاله نظام و ایجاد کودتای رنگی بود. همچنین بدنبال آن بود که از طریق کودتای رنگی ساختار قدرت را به نوعی تغییر دهد که وزن نئولیبرال ها را درحاکمیت آنقدر بالا ببرد که بتواند استحاله را عملی کند یا مستقیما از طریق کودتای رنگی اهدافش رابه پیش ببرد. در هر دو حالت هدف دشمن آن بود که نیروهای انقلاب و آرمانگرایی انقلابی و موفقیت های انقلاب را مورد حمله قرار دهد. یکی از برجسته ترین جنبه های موفقیت های انقلاب همین اقتدار منطقه ای و جاذبه ایدئولوژیک ایران و آرمان گرایی انقلاب و پیروزی های محور مقاومت است. طبیعی است که جریان فتنه و دشمنان آرمان های انقلاب ایران را مورد هدف قرار دهند. اغتشاشات در ایران نتیجه سناریوهای سرویس های اطلاعاتی غرب است.

 

پژوهشگر برجسته حوزه علوم انسانی در ادامه گفت: سلسله نارضایتی هایی که به لحاظ معیشتی وجود دارد نتیجه عمل به نسخه های نئولیبرالی غربی است، که متاسفانه برخی از دولتمردان ما به آن عمل کرده اند. بر همین مبنا بسیاری از پژوهشگران ما اعلام کرده بودند که عمل به این نسخه اقتصادی (نئولیبرالی) نتایج معیشتی منفی به بار خواهد آورد.  

 

وی در ادامه افزود: در متن این شرایط یک حرکت فتنه گرایانه ای به وقوع پیوسته است. یعنی دشمنان به نوعی می خواهند بر مجموعه ای از نارضایتی های داخلی سوار شده و موج سواری کنند.

 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه تاکید کرد: دستاوردهای بزرگ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و همچنین امنیتی که در منطقه ایجاد شده است و همچنین جاذبه ایدئولوژیک ما را می خواهند ضعیف نشان دهند و طبیعی است که ما را این چنین مورد هجمه سنگین خودشان قرار دهند. روشن است که آنها در پی آن هستند که کانون های قدرت انقلاب را نزد افکار عمومی کانون ضعف جلوه دهند و با تمام قدرت به آن حمله کنند.

 

پژوهشگر برجسته حوزه علوم انسانی در ادامه بیان داشت: متاسفانه در اقتصاد به دلیل غلبه رویکردهای نئولیبرال و عدم عمل به نسخه های انقلابی و همچنین به حاشیه راندن اقتصاد مقاومتی به خصوص در سال های اخیر، به پیروزی های محور مقاومت و جاذبه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران حمله کرده و شعارهای موهونی  چون نه غزه، نه لبنان سر می دهند. این شعار توسط فریب خوردگان، منافقان و فتنه گران سر داده می شود.

 

زرشناس در ادامه در خصوص چرایی فعال شدن دشمنان انقلاب اسلامی ایران در مقطع کنونی گفت:  در حال حاضر با روی کار آمدن ترامپ و با شکست های سناریوهای منطقه ای به دنبال آن هستند که با ایجاد اغتشاش و فضاسازی در داخل و حمله کردن به نقاط قوت انقلاب و وارونه جلوه دادن حقایق نزد افکار عمومی فضا را عوض کنند و شکست های خودشان را پوشش دهند. چون در شرایط کنونی یکی از بهنترین موقعیت های جمهوری اسلامی در شرایط منطقه ای و جهانی است. یعنی شاید ما هیچ گاه حداقل در تاریخ معاصر به لحاظ منطقه ای و جهانی این چنین قدرتمند نبوده ایم.

 

وی در ادامه افزود: متاسفانه سیاست های نابسامان نئولیبرال ها این زمینه را فراهم کرده که یک عده فتنه گر در این شرایط بیایند و ابراز وجود کنند. دولتمردان ما باید سریعا ورود کنند و جلوی این سیاست ها را بگیرند. چون اگر سیاست های اقتصادی نئولیبرال ادامه پیدا کند، نتایج غیرقابل پیش بینی را به ما جمیل خواهندکرد.  

 

زرشناس در ادامه بیان داشت: ما باید آماده باشیم و برای فتنه گران فضا را آماده نکنیم. سیاست های نابسمان اقتصادی زمینه ساز این مسئله است. هدف فتنه گران که پیاده نظام، نظام جهانی هستند ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران است.

 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه در خصوص مقایسه جریان فتنه در سال 1388 و در حال حاضر گفت: به نظر می رسد در سال 1388 جناح نئولبرالی که در درون هیات حاکمه نفوذ کرده بود سعی داشت یک کودتای رنگی را با استفاده از طبقه متوسط مدرن عملیاتی کند. اما این بار براثر استفاده از نسخه اقتصادی نئولیبرال ها فشار معیشتی بر روی اقشار آسیب پذیر جامعه زیاد شد و در حال حاضر این فتنه گران در پی آن هستند که از فضای بوجود آمده از این فشارها سوءاستفاده کنند، تا اغراض خودشان را عملیاتی کنند که مشخص است که پیروز نخواهند شد. آنها فقط می خواهند با این فشارها پیروزی های اخیر جریان مقاومت را تحت تاثیر قرار دهند.    

 

وی در ادامه در خصوص چرایی سرعت عملیات روانی دشمنان در فضای کنونی کشور تاکید کرد: متاسفانه سیاست های غلطی که بر فضای فرهنگی کشور در سال های گذشته همانند فضای مجازی، نشر کتاب، سینما پایه ریزی شده است. میدان را برای معاندین و مهاجمین فرهنگی هموار کرده بود. بنابراین طبیعی است در چنین فضایی دشمنان می توانند عملیات روانی کنند.  

 

پژوهشگر برجسته حوزه علوم انسانی در ادامه بیان داشت: باید بین فتنه گران و کسانی که مطالبات به حق اقتصادی دارند تمیز قائل شویم. همچنین باید با فتنه گران به سرعت برخورد شود و روندهای معیشتی باید تغییر کند و ما باید اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خودمان قرار دهیم، چون اقتصاد مقاومتی پیش نیاز عدالت اجتماعی است.  

 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: از سال 1368 یک روندی در کشور ایجاد شد و ریل گذاری هایی انجام شد که جریان مهاجم فرهنگی بوجود آورد و آنها آمدند ساخت اقتصادی شبه مدرن را ایجاد کردند تا از آن نتایج سیاسی بگیرند یکی از همین استفاده ها مسئله فتنه بود. تا بتوانند از طریق فشار اجتماعی، ساختار قدرت را تغییر دهند و یا براندازی کامل را انجام دهند.

 

وی در ادامه افزود: اوباما با غلاف خالی آمد و سعی کرد یک عده دیپلمات خوش بین را که فکر می کردند می توانند با آمریکا مذاکره کنند و مسائل را حل کنند با آنها وارد بحث شد و فریبشان داد و نتایج خودش را نیز گرفت. ترامپ ماهیتا متفاوت با اوباما نیست فقط صراحت دارد. همه دولت های آمریکا بدنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران بوده اند. هر زمانی که می توانستند دست به چنین اقدامی زده اند. در حال حاضر هم می خواهند دست به براندازی بزنند ولی نمی توانند.  

 

زرشناس در پایان گفت: ما باید به نسخه انقلابی عمل کنیم و بازگشت و تاکید بر آرمان گرایی انقلابی داشته باشیم. ما باید اقتصاد کشور را بر اساس نسخه های انقلابی بازسازی کنیم. اصلاحات اقتصادی و فرهنگی عدالت خواهانه باید عملیاتی شود. همچنین تازمانی که مدیران تکنوکرات و بوروکرات مدل های اقتصادی لیبرال را دنبال می کنند وضعیت به همین گونه خواهد بود.  

 

انتهای پیام/م.ش/30


| شناسه مطلب: 307265نظرات کاربران

فیلم

خبرگزاری بین المللی قدس


خبرگزاری بین المللی قدس

2017 Qods News Agency. All Rights Reserved

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.